ننگ بر دشمنان ایران

!سکوت الله مکه، غریو الله مکه و جنایت الله ایرانی

بی تردید "الله" پیش از پیامبر عزیز اسلام وجود داشته است. گواه این مدعا نام پدر ایشان "عبدالله" است که خود در مکه به عبادت و عبودیت "الله" مشغول بوده و پیش از آنکه اسلام آورده باشند، با همان اعتقاد و ایمانی که به "الله" در مقابل "لات" و "منات" داشتند دار فانی را وداع گفتند. به روایتی 34 سال پس از فوت ایشان، الله در کوه حرا به دیدن پیامبر خود آمده و ایشان را به خواندن امر میفرمایند. آیا این همان الله مکه است که سینه در مقابل دیگر بت ها برافراخته و محبوبیت خود را در میان قبیله قریش به رخ سایر بت ها می کشد؟ اگر چنین است پس بی شک به هنگامه اقامت در مکه نیز توان صدور فرمان به سایر مریدان و بندگان خود را نیز داشته است. پس عبدالله چرا مورد خطاب الله قرار نگرفت؟ یا اگر این الله دیگریست، پس چگونه با همان نام خود را به پیامبر عزیز معرفی کردند. الله مکه تاب سکوت بیش نیآورد و از میان بندگان خود محمد پسر عبدالله را برای میانجیگری بین خود و سایر بندگان برگزید تا پیام برابری و صلح و آشتی و دوستی را در میان آنها با آیاتی که پر از مهر و عطوفت است منتشر کند. کدام مورخ بی غرضی توانسته است تصویر روشنی از ساختار اجتماعی و اعتقادی آندوره ارایه دهد که موجه چنین گزینشی باشد؟ بویژه آنکه ما همه به امی بودن آنحضرت تردیدی اساسی داشته و برای اثبات این تردید به ازدواج ایشان با خدیجه متمول متمسک میشویم. در جامعه ای که بقول مورخین مغرض مردم کودکان دختر خود را زنده بگور میکردند، پس چگونه آمنه، خدیجه و غیره  از چنین جنایت رایجی جان سالم بدر بردند؟ اگر بواقع عرب حجاز مقید به انجام چنین رسم و سنت غیر انسانی بودند، پس چگونه نسلشان تا بعثت پیامبر اسلام تداوم پیدا کرده بود؟ از این دروغ مروجین دین و آیین عرب هم که بگذریم و بپذیریم که الله با رسول خود به گفتگو نشسته و برای راهنمایی مردم مکه آیات عدیده ای را نزول فرموده اند، در قرآن به این مساله بر میخوریم که خداوند 289 بار به کتاب اشاره فرمودند از جمله در سوره بقره آیه 2 ذِلیک الکتب لاریب فیه هدی للمتقین، یعنی این کتابی است که هیچ تردیدی در مورد آن نیست. راهنمایی برای همه آنهایی که الله را میشناسند. و یا در جای دیگری از همین سوره آیه 174 میفرمایند: انَالذین یَکتمونَ مَآأَنزَلَ اللهُ مِن الکتب و یَشتِرُنَ بِهِ... همانا آنهاییکه پنهان میکنند آنچه را که الله در کتاب فرستاده... و نمونه های بسیار دیگری که دلالت بر مکتوب بودن فرامین الهی بوده است. پس این چه رازی است که می گویند اوامر الله به رسول خود بصورت شفاهی بوده است؟ هر چه بوده است در اوان کار پیامبر اسلام در مکه با اللهی روبرو می شویم که بخشنده و مهربان و دلسوز است. چون مادری مهربان که به اندرز دادن کودکان خود هر از چند گاهی از طریق جبرییل پیامهای خود را بگوش رسول خود میرسانید این الله عزیز. اما مردم مکه که همانا از قبیله خود رسول خدا بودند در صحت ادعای پیامبری ایشان نه تنها تردید کردند بلکه با به سخره گرفتن ایشان و حرفهایی که ایشان به نقل از الله بیان می کردند ساز نامهربانی با ایشان را چنان ممتد و با شدت زدند تا ایشان برای ادامه ماموریت و رسالت خویش راهی مدینه شدند. زسول بی یار و یاور مکه، یاران بیشماری را در مدینه گرد خود جمع کرده و بتدریج به نیروی انسانی مورد نیازی که از در صلح و آشتی دیگر نخواهند ادامه رسالت بفرمایند دست یافتند. با انبوهتر شدن یاران پیامبر عزیز در مدینه، لحن الله نیز تغییر کرده و از مکر و جزا و انتقام و کشتن و غیره شروع به ارسال وحی نمودند. 
تمام این داستان و اینکه پیامبر اسلام چه شخصیتی داشتند و اللهی که ایشان دوباره به معرفی آن بعنوان خالق یکتا پرداختند هیچ ربطی به سایر ملل و بویژه ملل غیر عرب نداشته است، چه خود الله به تکرار فرموده اند که ما این دین را برای قوم عرب و به زبان عرب فرستاده ایم تا بشارت یافته و ایمان یابند. اینکه همین الله چگونه سر از ایران درآورده و بر خلاف آیاتی چون "لااکراه فی الدین" و غیره بلای خانمان سوز ایرانی گشته است، خود داستانی است که همه کم و بیش به محتوای آن آشنا هستیم. اگر قرار بر این بوده که ما ایرانی ها آیین گذشتگان خود را بخاطر هر دلیلی کنار نهاده و به الله مکه سر فرود آوریم، که این امر چه از روی نا آگاهی ایرانیان، چه با زور شمشیر و نیزه و غیره و یا حتی بپاس دهن کجی به جامعه آفت خورده طبقاتی شاهزادگان و مغان و لشگریان هزار و چهارصد سالیست که جزو جهاز هر ایرانی نیازمند به پدیده متافیزیکی در آمده است. 
جنایاتی که عرب مسلمان در دوره عمر خلیفه سوم مسلمانان و سپس علی خلیفه چهارم در ایران مرتکب شده اند را هیچ ایرانی غیرتمندی فراموش نکرده است. اما جای بسی شگفتی از اینکه از سال 57 انگار شمشیر الله دوباره تیز شده و جان و مال ایرانی هایی را که بوجودش اعتقاد نیز دارند هدف قرار داده است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر