ننگ بر دشمنان ایران

ظهور مهدی یا ویرانی ایران

چشمگیری نداشته است، اما سیاست پیشه گان داخل ساقه گل های نا متعارفی را که از چندین سال پیش در گلدان های آهنین اذهان عمومی کاشته اند، بزودی به گل نشسته خواهند دید. جنگ افروزی یا همان سیاستی که دفاع مقدس را به تهاجم مقدس و ریشه نعمت و سعادت تبدیل و میلیون ها انسان بیگناه را از دم تیغ منیت شرعی گذرانید تا قدس را به خیالی آزاد کند، اکنون بار دیگر میهن ما را در آستانه جنگی به مراتب بزرگتر و خانمان بر اندازتر قرار داده است. این یاغیان غیر ایرانی که هرگز کوچکترین نشانه ای از علاقمندی به ایران و ایرانیان در آنان دیده نشده است و بزرگترین آرمان دست نیافتنی شان به آشوب کشیدن کل منطقه و تامین زمینه ظهور مهدی شان می باشد، اینبار دست به قمار خطرناکتری زده اند. اگر آمریکا در راستای فراخوانی نیروهای مستقر در عراق برنامه ای برای نیروهای تازه نفس خود نداشته باشد، همین جنگ افروزان داخلی برای برقراری کپی جمهوری اسلامی در عراق و با تمسک به دفاع از حقوق شیعیان جنوب آن کشور، شعله های جنگ داخلی را روشن و بار دیگر حضور نیروهای خارجی توجیه خواهند نمود. اما آنچه باعث نگرانی بیش از حد من در این مقطع از وقایع سیاسی جاری شده است، آمادگی اذهان عمومی جهان برای تاخت و تاز نیروهای خارجی به ایران می باشد. دخالت حکام ایران در امور عراق، حماین بی چون و چرای آنها از بشار اسد در قتل عام مردم خود، به چالش کشیدن حکام سعودی در امور مذهبی، معضل بحرین و ادعاهای بی پایه امارات بر جزیره های ایرانی خلیج فارس، طرد شدن از نشست های بین سایر کشورهای همسایه چون ترکیه، افغانستان و پاکستان، همه و همه در روند توجیه ویران کردن ایران بکار گرفته خواهند شد. و همانگونه که پیشتر اشاره شد، حمله نظامی غرب به ایران قربانیان خود را پیشاپیش مقرر و مشخص ساخته است. این حمله، به استناد بررسی صاحبنظران مسائل نظامی منطقه ای نه هشت سال به طول خواهد کشید و نه با جای گذاشتن بیش از یک میلیون شهید و زخمی بپایان خواهد رسید. ارتش در هم کوبیده شده ایران توسط خلفای حاکم و سپاه غرق در مسائل تجاری و دوشیدن آخرین قطره های ثروت ملی، و از دیگر سوی لباس شخصی های موتوری بسیجی در مقابل حملات هوایی و موشکی کشورهای به ستوه آمده از سیاست های بین المللی جمهوری اسلامی دوام و فرصت دفاع از مردم بی دفاع را نخواهند داشت و آن %3 سرمایه گذاری هایی که از درآمد فروش نفت در این سی و چند سال در راهسازی و غیره هزینه شده است در کمتر از یک هفته از بین خواهد رفت. ما نتایج رقت بار توزیع کلیدهای چینی بهشت را هنوز به یاد داریم. به باور من حکام جمهوری اسلامی هنوز فرصتی برای جلوگیری از دامن زدن به جنگی تمام عیار را دارند. اما اینکه آیا شعور و خرد استفاده از این فرصت را دارند یا نه در آیند های نه چندان دور مشخص خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر